Arbeidsforhold

Fra rettslivet

 
- vi bistår ofte under arbeidskonflikter i forbindelse med oppsigelser eller avskjedigelser –

både under forberedelsen – under forhandlingsmøtene – og prosederer eventuell rettssak

- det er viktig at partene snarest kommer frem til en løsning som begge kan være fornøyd med, slik at saken kan legges død og man kan starte på nytt i en annen setting.
 
 

 

Arv og generasjonsskifte

Fra rettslivet


arvespørsmål har etter hvert blitt komplisert og dyrt – det er derfor viktig å forberede både generasjonsskifter og tiltak for å redusere avgiftene

-         vi bistår under slike forberedelser – både i forbindelse med bedriftsoverdragelser og ved overføring av andre eiendeler mellom foreldre og barn

-         vi legger vekt på både å bevare de personlige relasjonene og på en avgiftsmessig gunstig gjennomføring
 Tips:
 - årilg gave til egne arvinger ( barn-barnebarn) er 1/2 G fra  hver til hver
-  uskiftefellen: - besteforeldre kan gi gave til barn og barnebarn med fribeløp fra hver (begge) til hver  -- en besteforelder sitter i uskifte - kan gi gave til barn med fribeløp fra hver ( begge) til hver -- en besteforelder som sitter i uskifte kan gi gave til barnebarn - men kun ett fribeløp  ( gaven kommer kun fra gjenlevende ) til hver
 
avgift: gammelt/nytt fradrag
- ikke brukt hele fribeløpet tidligere - kan fylle opp med nytt fribeløp senere
- flere utdelinger fra samme person (gammelt fribeløp er brukt opp) - du får benytte nytt fribeløp for den totale gaven/arven,  men får ikke fradrag for tidligere betalt avgift
 
Boligsalg

Fra rettslivet


Noen bygg leveres med betydelige mangler – som kan virke overraskende både på selger og kjøper – kjøperen mener avtalen tilsier en annen kvalitet – selgeren mener han har levert i henhold til de spesifikasjoner kjøperen har fått.

Det er viktig at kjøperen kommer på banen raskt og meddeler sin reklamasjon på en måte som medfører tiltak fra selgerens side – og at selgeren får oversikt som kan sikre hans rettigheter.

Rask oversikt gir mulighet for rask korrigering og utbedring.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprise

Fra rettslivet


vi bistår entreprenører i deres forberedende arbeid i prosjekter og også når reklamasjonene fremsettes
-         mange kjenner seg igjen i problemstillinger rundt kvalitet på hånverkere, prosjekteringsarbeid, byggeledelse, reklamasjoner og sluttavregninger
-    Råd: hvilken type kontrakt ( fast sum/mengde/regning) - tilleggsarbeid = skriftlighet - husk fristforlengelse - vær nøye med sluttoppgjør/sluttoppstilling og svaret på sluttoppgjøret
 
 

 
 
 
 
 
 
Familie og barn / samboforhold

Fra rettslivet

 
Vi arbeider mest med den økonomiske fordelingen mellom parter som skiller lag.
Det er viktig at fordelingen både er riktig og føles riktig
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomtefeste

Fra rettslivet


Hvordan kan man bruke tomten man leier - kan den innløses ( og til hvilken pris?) - hva er riktig leiepris i fremtiden
 
 
 
 
 
 
Sameie / borettslag / husleie

Fra rettslivet


- hva er sameiets rettigheter og plikter og hva er sameierens egne forpliktelser
- hva kan et borettslag bestemme og hvor står andelseieren
- en leietaker har både rettigheter og plikter - vær klar over disse før  konflikten oppstår
 
 
 
 
 
 
 
Kjøpsforhold  

Fra rettslivet


sikre deg et riktig kontraktsforhold så kjøperen ikke senere kommer å krever deg for feil eller mangler på det du har solgt -- og vær sikker på at du faktisk får det du har avtalt når du skal kjøpen noe selv
 
 
 
 
 
Markedsføring

Fra rettslivet


vær sikker på at du har rettighetene på din side - at du ikke utnytter andres arbeid og at du sikrer deg retten til egne utviklede produkter eller logoer, tegninger eller tekster
 
 
 
 
 
IT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skatterett

Fra rettslivet


Det er et skatteelement i alt som skjer - vær sikker på at du har den maksimale skatteeffekt når transaksjoner gjøres - mellom deg og ditt firma - mellom ditt firma og andre eller når du skal planlegge noe for fremtiden alene - eller sammen med nye generasjoner
 
 
 
 
Selskapsrett
 
velg riktig selskapsform ut fra den virksomheten du skal drive - både av skattemessige og ansvarsmerssige grunner
Styretips:
-       skal skape og synliggjøre verdier for eierne
-       ved å:
-       fastsette selskapets strategiske mål
-
       sikre nødvendig finansiering for å nå målet
-       sikre nødvendige menneskelige resurser for å nå målet
-        føre tilsyn med at ledelsen gjennomfører dette ( ha den rette daglige leder )
-        daglig leder skal informere styret minst hver 4 mnd om selskapet stilling
-         fokuser på : produkter / leverandører / kunder / konkurrenter /   egenkapital / finansiering
 
 Styret skal : påse at                     Daglig leder skal : sørge for at

 

Starte egen virksomhet   
 
kom i gang på en riktig måte - med informasjon om juss / regnskap og skatt i bagasjen
 

Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no