Beregn prisendring selv

Vil du vite hvor mye 1 000 kroner i 1930 tilsvarer i 2012-kroner - eller hva 5 000 kroner i i dag tilsvarte i 1930? Hva var prisstigningen fra desember 1935 til oktober 1995? Grunnlaget for beregningene er de månedlige konsumprisindeksene fra SSB.

  1. Fyll inn kronebeløpet som er utgangspunkt:
  2. Fyll inn år og evt. måned beløpet gjelder for:
    (Dersom ikke måned oppgis, brukes årsgjennomsnittet. Du kan ikke angi måned før 1921).
  3. Fyll inn år og evt. måned du vil beregne beløpet om til:

Kilde: Tabell 1. Konsumprisindeksen fra 1865

Regneeksempler

Forsinkelsesrente
    Dag Måned År  
  Forfallsdato  
  Betalingsdato
  Opprinnelig beløp ved forfall     
 
 
     
 

Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no