NUF - se egen fane
snekker.jpg
Rapportering

Norske arbeidsgivere som hyrer inn utenlandske ansatte skal få en enklere hverdag, lover skattemyndighetene.

Fra 1. september endres ligningsloven slik at norske oppdragstakere og oppdragsgivere ikke lenger skal rapportere sine utenlandske arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Disse arbeidstakerne skal i stedet rapporteres til NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister, på lik linje med norske arbeidstakere.

Reglene om rapportering av selve oppdraget er også forenklet. Før 1. september var det opplysningsplikt om alle oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere i Norge.

For at det nå skal være slik opplysningsplikt, må oppdraget utføres på et sted for bygge- og monteringsarbeid eller på et sted som står under oppdragsgivers kontroll.

På kontinentalsokkelen er det fortsatt opplysningsplikt om alle typer oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere.

Skatteavtale Polen

Norge undertegnet 09.09.09 en ny skatteavtale med Polen. Avtalen ble på Norges vegne undertegnet av ambassadør Enok Nygaard.

Gjeldende skatteavtale ble undertegnet i 1977 og det har lenge vært behov for reforhandling. Den nye avtalen inneholder viktige oppdateringer, blant annet er tidskravet for å etablere fast driftssted i en stat senket fra 18 til 12 måneder. Det er også tatt inn en ny bestemmelse om beskatning av tjenester og en bestemmelse som gir adgang til å ilegge kildeskatt på pensjoner. Utbytter utbetalt til selskaper er fritatt fra kildeskatt dersom morselskapet har minst 10 prosent eierandel i utdelende selskap.

På grunn av den store tilstedeværelsen av både polske arbidstakere og polske foretak i Norge har det vært viktig å få på plass en oppdatering av skatteavtalen, som vil legge grunn for videre utvikling av det økonomiske forholdet mellom Norge og Polen.

Arbeidsgiveravgift

En utenlandsk arbeidsgiver har plikt til å betale arbeidsgiveravgift for alle ansatte i Norge, selv om arbeidsgiveren eller den ansatte ikke er skattepliktig til Norge.

Arbeidsgiveren kan være fritatt for arbeidsgiveravgift iht E 101
dersom det dokumenteres at slik avgift betales i hjemlandet - husk dog at Sverige har større avgift enn Norge, mens feks Danmark har lavere.

Skatteplikt Næringsdrivende må ha fast driftssted - kontor, men anses som å ha det ved varighet i Norge over 6 måneder (ev. 12 måneder iht noen skatteavtaler)

Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no