Forhåndsregler:
 
- ikke oppgi personopplysninger over telefon, e-post eller internett dersom du ikke har initiert samtalen
- ikke legg igjen personopplysninger hos bedrifter du ikke kjenner
- vurder lås på postkasse
- riv i stykker dokumenter som inneholder personopplysninger
- bruk brannmur, virusprogram og antispionprogram
 
Symptomer:
 
- regninger for produkter du ikke husker
- uventede poster på regninger - utskrifter
- noen ber om bekreftelse på kreditter uten at du har spurt om det
- varsel om adresseendring
- telefon om ukjente varekjøp
- gjenpart av ukjent kredittsjekk
- post som forvirrer - ordresedler ol.
 
Oppfølging når tyveri har skjedd:
 
- ta kontakt med alle bedrifter du har vært aktiv hos
- reager om du får informasjon om en ny konto
- stengt alle konti som har vært utsatt for ukjente disposisjoner
- vis til de ukjente disposisjonene ovenfor kortselskap
- følg med på posten - mistanke om endring av adresse - ta kontakt med Posten
- anmeld forholdet til Politiet
 
Phishing
 
e-mails som sendes for innhenting av info
- ikke oppgi personlig eller finansiell info på bakgrunn av e-mail (banker sender aldri slike forespørsler på e-mail)
- ta kontakt med avsender for verifisering av mailen
- ikke klikk på linker -- skriv epost-adressen manuelt
- sjekk om adressen er feilskrevet (.com istedet for .no)
- forsikre deg om at nettbank mv har krypterte sider ( https://)

Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no