Inkasso på vegne av en momspliktig oppdragsgiver --  kreves ikke moms av skyldner men av oppdragsgiveren. 
Årsaken til dette er at det er oppdragsgiveren som får tjenesten utført av inkassobyrået. Disse momsfakturaene kan oppdragsgiver føre som inngående moms i sitt eget momsregnskap, og således blir det vanligvis ingen utgift.
 
Hvis oppdragsgiveren ikke er momspliktig --  det legges til moms på alle inkassosalærene skyldner betaler. 
For skyldner blir det  25% dyrere å skylde penger til en ikke-momspliktig kreditor i forhold til en momspliktig kreditor. Inkassobyrået vil ikke fakturere en ikke-momspliktig oppdragsgiver for moms på inkassosalærer betalt av skyldner.
 
Er oppdragsgiver registrert i utlandet --  skal det kun beregnes moms for skriving og uttagelse av forliksklager, utleggsbegjæringer og andre rettslige skritt.
 
 
 
 
Dersom du har mottatt en faktura hvor betalingen er kr. 0.- men mva-beløp er spesifisert, betyr det at mva andelen av salæret er trukket fra i oppgjøret.
Du vil da få hele mva-beløpet refundert i ditt eget mva-oppgjør ved å postere mva-beløpet  
D 7110 (inng mva) - K kundens reskontro
 
eksempel på bokføring av betalt inkassosak
 
Hovedstol 750
Renter 64
Salær 350 (ikke med i avregningen)
Mva 87
Overført bank 727
Debet        Kredit
Bank 727 Reskontro 750
Inngående mva 87 Renteinntekt 64
814 814

 

 


Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no