Fordringsforvaltning                
Inkassobureauet overtar administrasjon av dine forfalte fordringer.
Vi foretar purringer og sender inkassovarsel og foretar fortløpende avregning ovenfor deg.
Vi kan vurderer innsigelser – reklamasjoner – og eventuelle fristforhold samt sørge for rettslig inkasso av kravet dersom skyldneren av en eller annen grunn ikke skulle gjøre opp for seg.


Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no